به آنکه دوستش می دارم و او بی خبر است و احتمالاً همیشه هم بی خبر میماند/سارا ع./

هخامنش پارسی سه‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1393 @ 23:32 چاپ
ﻣﻬﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺍﺳﺖ ؟ 
ﻣﻦ ﺯ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮﻡ .ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﺶ ﻣﻬﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﻪ

ﺭﻭﺯﺵ ﺍﺣﺴﺎﺱ/


دوستت  میدارم.


شبی برو

هخامنش پارسی سه‌شنبه 29 مهر‌ماه سال 1393 @ 22:39 چاپ
نگران نباش.
دنیا پوچ تر، بی حساب و کتاب تر و چرند تر از این حرف هاست.
با گریه آغاز می شود و با استفراغ پایان.
خوشا آنکه شب خوابید و صبح را دیگر ندید. هرگز.
یا آنکه نیامد به دنیا. هرگز.
نگران نباش. شبی برو. برای همیشه.

برا عذرا

علی چهارشنبه 23 مهر‌ماه سال 1393 @ 13:30 چاپ

کسی تو رو یادآوری نکرد خودم دیشبی یادم اومد..

داغ دو تا عزیز دیدی.. یاد ابتدای سوره ی مبارکه مریم افتادم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

کهیعص ( 1 )

.............

پست کامله