+ همه بیان وسط
یه موزیک میذارم و خوش ندارم کسی بشینه! اینقده بدم میاد. یا پارتی نیاین یا اگه اومدین سیب زمینی نباشین و بیاین وسط. همین لحظه فریبا رو فقط کم داشتم.. اسمتو رو برگ های گل ها نوشتم تو رو با نور ، تو رو با طلا نوشتم تو گوش پروانه از عشق تو گفتم رو بال تموم لحظه ها نوشتم شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی ساحل و پروانه و دریا می دونن نسیم و برگ و گل و موج ها می دونن به خدا عاشقتم ، سبزه و صحرا می دونن آب و خاک و شبنم و گل ، همه ی دنیا می دونن همه ی دنیا می دونن شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی اسمتو رو شن های ساحل نوشتم ، موج اومد اسم تو رو برد با خودش دریا از اسم تو بوی گل گرفت ،نسیم عطر تو رو آورد با خودش شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی شب و هر شب توی رویای منی ، تو امید دل شیدای منی پر از هوای تو خونه ی دل ، جاری خون توی رگ های منی متن موزیک آهنگ "رویای شبانه" با صدای زیبای سعید شایسته( شبیه امید) بود. تشکر از عزیزی که معرفی کردن حال کردم اساسی. بعضا باید یه اهنگ هایی گوش کنیم که دل و جگرمون حال بیاد دانلود


سه‌شنبه 7 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها