X
تبلیغات
رایتل

دانلود مقاله- مدل های توربولانس- سری سوم

علی راد یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 15:03 چاپ

1-مطالعه آزمایشگاهی و عددی جریان کم عمق در یک بازشدگی ناگهانی

دانلود کنید

2-بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه

دانلود کنید

3-بررسی اثر توربولانس آزاد جریان در کاهش درگ با مدل سازی به روش گردابه های تصادفی درجریان سیال تراکم ناپذیر اطراف استوانه

توربولانس آزاد جریان بعنوان یکی از عوامل موثر بر نیروی مقاوم و حرکت شناورها مورد توجه است.

دانلود کنید

4-بررسی اثر زبری کف در الگوی جریان اطراف پایه پل Flow 3D به کمک نرم افزار

وجود پایخ ها در بستر رودخانه مانعی برای عبور جریان و باعث ایجاد گردابه های نعل اسبی و برخاستی می شوند.

دانلود کنید

5-پیش بینی جریان و انتقال حرارت در کانال های ریب دار سه بعدی خطی و غیرخطی اپسیلن-k توسط مدل های

جریان آشفته کاملا توسعه یافته در کانال های ریب دار سه بعدی با سطح مقطع مربعی، عموما در سیستم خنک کاری داخلی پره های توربین گاز پیشرفته وجود دارند.

دانلود کنید


توابع ارتباط

علی راد چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 18:46 چاپ

اصطلاح تابع ارتباط برای ممانهای زمانی و مکانی بوفور در کتب مختلف بکار میروند. بطور مشخص از این اصطلاح برای ممانهای یک یا دو نقطه‌ای با مرتبه‌های مختلف استفاده میشود و در حالت کلی داریم:


\overline{u_1^p u_2^q}=\iint\limits_{-\infty}^{\infty} u_1^p u_2^q p_2(u_1,u_2)du_1du_2

که p_2(u_1,u_2)\, چگالی احتمال مرتبه دوم میباشد. البته تابع ارتباط را میتوان برای چند نقطه نیز تعریف نمود. در حالتی که u_1\, و u_2\, مولفه‌های نوسانی سرعت در یک جریان مغشوش باشند، تابع ارتباط یک نقطه‌ای مرتبه دوم، همان تنش‌های رینولدز \overline{u'_i u'_j}\,، میباشند.

  • پروسه‌های ساکن 

پروسه‌های ساکن را میتوان با استفاده از تابع ارتباط بگونه‌ی زیر تعریف نمود:

  • پروسه‌های ساکن در زمان stationary processes in time

در این پروسه‌ها مقدار تابع ارتباط به زمان مطلق بستگی نداشته بلکه به اختلاف زمان بین دو مولفه تابع ارتباط بستگی دارد، بطوریکه:

  • پروسه‌های ساکن در مکان

در این پروسه‌ها مقدار تابع ارتباط به مکان بستگی نداشته بلکه صرفا به فاصله بین نقاط بستگی دارد، بطوریکه:


ادامه مطلب...

طیف فرکانسی

علی راد یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 12:58 چاپ

طیف فرکانسی یک جریان مغشوش ساکن را می توان با اندازه گیری تابع ارتباط B_{ij}\left(\tau\right) و استفاده از رابطه ی (39-4) بدست آورد و یا اینکه مستقیماً از یک آنالیز فرکانسی برای اندازه گیری آن استفاده می شود.

لطفاً چک شود اندازه گیری مستقیم \overline{{u'}^2_1} توسط یک \underline{r}oot- \underline{m}ean- \underline{s}quare-meter


در این حالت کمیت اندازه گیری شده در برگیرنده اثر تمامی فرکانسها می باشد.

اگر سیگنال اندازه گیری شده از یک فیلتر فرکانسی عبور داده شود که فقط اجازه ی عبور به فرکانسهای محدود به Δω را می دهد در آن صورت کمیت rms اندازه گیری شده فقط شامل انرژی جنبشی اغتشاش ناشی از ادیهای در محدوده ی فرکانسی Δω می باشد.

در حالت ایده آل مقدار متوسط چگالی طیف انرژی در نقطه ی مرکزی محدوده ی \Delta \omega\, برای مثال برابر خواهد بود :

4/40 
E_{ii}(\omega)=\frac{\overline{u^2_i\Delta\omega}}{\Delta\omega}


ادامه مطلب...

تئوری تعادل عام

علی راد جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 23:04 چاپ

تئوری تعادل عام

تلاشهای فراوانی شده است تا ویژگی های فیزیکی و ساختمانی جریان مغشوش را که در عمل برای جریانهای مختلف ثابت می مانند بدست آوریم.


kolmogoror دو فرض زیر را برای جریان عمومی مغشوش پیشنهاد کرده است.


1- برای عددهای Re\, بالا ساختار ادیهای کوچک بصورت آماری پایا و ایزوتروپیک بوده و از جزئیات ساختار حرکت ادیهای بزرگ مستقل می باشند. این محدوده عدد موج را محدوده تعادلی می نامند.

2- زمانی که عدد رینولدز به اندازه کافی بزرگ بوده که ادیهای حاوی انرژی بسیار بزرگتر از اندازه ادیهای تلف کننده انرژی باشند, یک زیر محدوده قابل توجهی در نزدیکی قسمت ابتدائی محدوده تعادلی وجود دارد که در آن اتلاف انرژی نا چیز بوده و انتقال انرژی توسط نیروهای اینرسی پروسه غالب می باشند.

هر دو فرضیه فوق محدوده های خاصی از طیف k را معین می کنند.

شکل..


ادامه مطلب...

پدیده انتقال آبشاری انرژی اغتشاش

علی راد سه‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 21:03 چاپ

پدیده آبشاری اغتشاش

انرژی جریان تولبولان از ادیهای با سایز بزرگتر به ادیهای کوچکتر منتقل شده تا تحت اثر لزجت جریان در کوچکترین ادیهای جریان تبدیل به حرارت شود و از بین برود. انتقال این انرژی توسط پدیده ای بنام کشیدگی گردابه ها صورت می گیرد.

*پدیده کشیدگی گردابه ها

هنگامیکه یک گردابه در یک میدان کرنش قرار می گیرد تحت کشیدگی قرار میگیرد تحت کشیدگی واقع می شود. بدلیل فقط بقا مومنتوم زاویه ای(r\times\vec v)\, انتظار می رود که vorticityدر جهت کرنش مثبت تشدید یا تقویت شده و در جهت کرنش منفی کاهش یابد.مطابق شکل زیر:

 شکل


دقت شود که \vec\omega =\nabla\times\vec v و لذا\omega \times\frac{\Delta u}{\Delta u x}

از طرفی مومنتوم زاویه ای متناسب است با .r\times\vec v\, در صورتیکه یک گردابه کشیده شود \Delta x\, کاهش یافته و لذا \Delta\vec V\, بایستی افزایش یابد در نتیجه \omega \,افزایش می یابد و بالعکس


ادامه مطلب...

دینامیک و تئوری طیفی توربولانس

علی راد یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 21:53 چاپ

تکنیکهای تبدیل فوریه در آنالیز تجربی و تئوری جریانهای مغشوش بسیار سودمند میباشد و بعضا امکان فهم بهتر و دستیابی به نتایجی را فراهم میآورد که در استفاده از روشهای دیگر امکان‌پذیر نیست. مفهوم ادیهایی با اندازه‌های مختلف و انتقال انرژی بین آنها با استفاده از روشهای تبدیل فوریه معنایی بسیار روشنتر و دقیقتر بخود میگیرند.


در این فصل به تعریف طیف انرژی پرداخته و سعی بر ارائه معنا و مفهوم فیزیکی آن خواهد بود. همچنین به بحث پیرامون مکانیزمهای انتقال انرژی بین ادیهای مختلف در یک جریان مغشوش پرداخته که در واقع از مباحث عمده و اصلی این فصل است.


فهرست مطالب این فصل عبارت است از:


تعاریف عام و آنالیز توابع هارمونیک

انتگرال و تبدیل فوریه

طیف فرکانسی

طیف عدد موج

پدیده انتقال آبشاری انرژی اغتشاش

انتقال طیفی انرژی

معادله دینامیکی جریان مغشوش همگون در فضای عدد موج

بررسی جریان مغشوش ایزوتروپ در فضای عدد موج

تئوری تعادل عام

فرمولبندی طیف یک بعدی

تئوریهای انتقال


انتقال طیفی انرژی

علی راد شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1391 @ 20:25 چاپ

انتقال طیفی انرژی


تفکیک میدان توربولان به ادیهای بزرگتر از یک اندازه معین و ادیهای کوچکتر از یک اندازه مشاهده شد که در میدان کرنش انرژی گردابه ها افزایش میابد. از آنجائیکه گردابه های کوچکتر در میدان کرنش ناشی از گردابه های بزرگتر قرار دارند, لذا انرژی آنها افزایش میابد و یک انتقال انرژی از گردابه های بزرگتر به کوچکتر مشاهده می شود


ادی


تا کنون تصور ما از ادی یک نا پایداری که در برگیرنده مقداری انرژی در نزدیکی عدد موج k باشد و گاها از ادی به یک ناپایداری که در نقطه k یک قله نازک انرژی را در E(k)\,باعث شود فرض نموده ایم. در حقیقت اگر ادی فقط در یک k دارای مقداری انرژی باشد آنگاه در تابع ارتباط نقش آن یک موج میرای آهسته میباشد که معمولا ادیها بایستی در حدود 2 طول موج میرا شوند در نتیجه در حقیقت یک ادی بایستی در یک محدوده اطراف k شامل انرژی باشد.

برای سهولت یک ادی را بصورت زیر تعریف نمود که:

 شکل


در این شرایط ادی یک ناپایداری بوده که در حوالی k (به عرض تقریبی k دارای انرژی می باشد) و خود ادی یک موج میرای با طول موج 2\pi /k\, می باشد.


انتقال انرژی


انتقال انرژی ناشی از کلیه ادیها با سایز 2\pi /k\, متناسب با


E(k)k\,

می باشد.

سرعت مشخصه\sqrt{E(k)k}\,

نرخ کرنش مشخصه این ادیها:S(k)=\frac{\sqrt{(kE)}}{2\pi/k } =\frac{\sqrt{k^3E}}{2\pi }

از آنجائیکه E(k)\alpha k^{-5/3}\,


S(k)\alpha k^{2/3}\,


تعداد کل : 54 <<   1     ...     4     5     6     7     8   >>