X
تبلیغات
رایتل

مرور مقالات مبدل حرارتی زمینی با جریان هوا- عددی و تجربی

علی راد یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1392 @ 05:33 چاپ

Experimental and analytical studies of earth–air heat exchanger (EAHE) systems in India: A review


Abstract

This is the property of earth that at a depth of about 1.5 to 2 m, the temperature of ground remains almost constant throughout the year. This constant temperature is called earth’s undisturbed temperature which remains higher than surface temperature of earth in winter season and vice versa in summer. For effective utilization of heat capacity of earth, the earth–air heat exchanger (EAHE) has to be designed. The EAHEs are considered as an effective passive heating/cooling medium for buildings. This is basically a series of metallic, plastic or concrete pipes buried underground at a particular depth through which the fresh atmospheric air flows and gets heated in winter and supplied to the building if at sufficiently high temperature and vice versa in summer. Till date many researchers have carried out a number of studies in designing, modeling and testing of EAHEs systems. This paper reviews on the experimental and analytical studies of EAHE systems around the world but the studies are mainly focused on EAHE systems at the Indian universities as of the end June, 2012.


Abbreviations

EAHE, earth–air heat exchanger; CFCs, chlorofluorocarbons; UAT, underground air tunnels; GSDCS, ground sink direct cooling system; CFD, computational fluid dynamics; SC, solar chimney; ANN, artificial neural network; GA, genetic algorithm; LCC, life cycle cost; COP, coefficient of performance; EPBT, energy payback time; EPF, electricity production factor.

Keywords

EAHE; Greenhouse; Cooling/heating potential; Space conditioning; Thermal modelling; Earth’s undisturbed temperature

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211200634X


مرور- مبدل حرارتی- جرم گرفتگی

علی راد دوشنبه 10 تیر‌ماه سال 1392 @ 17:54 چاپ

از کنفرانس سوم مبدل های گرمایی:

محاسبه مقاومت جرم گرفتگی در مبدل های پیش گرمکن واحد تقطیر نفت خام در یک صفحه گسترده:

نویسند‌گان:

[ محمدرضا مزدیان فرد ] - استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

[ الهه بهران وند ] - دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

خلاصه مقاله:

در راستای بررسی روند جرم گرفتگی در مبدل های پیش گرمکن یک پالایشگاه، باید ابتدا مقاومت جرم گرفتگی در مبدل-ها تعیین شده و سپس تغییرات آنها بر حسب زمان بررسی و آنالیز شود تا در نهایت بتوان روند جرم گرفتگی در مبدل-های یک پالایشگاه را مدلسازی نموده و بدین ترتیب چالش های احتمالی را پیش بینی کرد. با توجه به عدم دسترسی قانونمند به برخی نرم افزارهای مناسب مانند اکسپرس و لزوم ایجاد ابزار محاسباتی بومی برای تعیین میزان مقاومت جرم گرفتگی در پیش گرمکن های واحد تقطیر، در این مطالعه، صفحه گسترده ای بدین منظور طراحی شدهکه روابط بکار رفته در آن به تفصیل تشریح شده است. صفحه گسترده، قابلیت محاسبه مقاومت جرم گرفتگی در شرایط مختلف مبدل-های پوسته و لوله نوع E با M گذر در پوسته و 2N گذر در لوله شامل انواع سیال های هیدروکربنی با منحنی تقطیر مشخص را دارد. با استفاده از داده های عملیاتی پیش گرمکن های پالایشگاه اصفهان و این صفحه گسترده، مقاومت جرم-گرفتگی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد به طورکلی مقاومت جرم گرفتگی با گذشت زمان، کاهش فشار عملیاتی و افزایش دمای نفت، افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

مقاومت جرم گرفتگی، مبدل های پوسته و لوله، زنجیره پیش گرمکن نفت خام، پالایشگاه اصفهان

[ لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-MOBADDEL03-MOBADDEL03_024.html ]

مطالعه میدانی جرم گرفتگی در مبدلهای پیش گرمکن واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه اصفهان:

نویسند‌گان:

[ محمدرضا مزدیان فرد ] - استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

[ الهه بهران وند ] - دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

خلاصه مقاله:

با نظر به اهمیت جرم گرفتگی مبدل های پیش گرمکن در واحد تقطیر نفت خام، به عنوان یکی از دلایل اصلی اتلاف انرژی در پالایشگاه ها، پژوهشی به صورت مطالعه میدانی در جهت بررسی فنی جرم گرفتگی در مبدل های پیش-گرمکن واحد تقطیر 1 پالایشگاه اصفهان، انجام گردید. در این مطالعه، با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات متمایزِ ثبت شده مورد نیاز، نمودارهای فرایندی زنجیره پیش گرمکن و تجهیزات واقع در مسیر سیالات گرم کننده نفت (به-طور جداگانه برای هر گروه از مبدل ها) مطابق با آخرین تغییرات در واحد تهیه شد. جدولی شامل اطلاعات مکانیکی تمامی مبدل های زنجیره تنظیم گردید، و نمودارهای روند تغییرات برخی از متغیرهای مرتبط با جرم گرفتگی پیش-گرمکن ها ترسیم شد. داده های مربوطه برای تعیین مقاومت جرم گرفتگی در پیش گرمکن ها حتی المقدور جمع آوری گردید و اندازه گیری های لازم انجام شده و نمودارهای مقاومت جرم گرفتگی بر حسب زمان برای برخی از مبدل ها رسم گردید. صفحه گسترده ای با قابلیت محاسبه مقاومت جرم گرفتگی در مبدل های پیش گرمکن نوع E طراحی شد. با استفاده از داده های بالا، گزارش بازرسی فنی از تعمیرات اساسی و سوابق موجود در دفاتر پالایش، و آنالیز نمونه -های جمع آوری شده از جرمِ بجامانده در پیش گرمکن ها، روند جرم گرفتگی برای هر گروه از مبدل ها تفسیر شد. نتایج نشان می دهد به طورکلی مقاومت جرم گرفتگی با گذشت زمان، کاهش فشار عملیاتی و افزایش دمای نفت، افزایش می یابد. بیشترین میزان جرم گرفتگی در مبدل های E-155A-B که بعد از نمک زدا و قبل از مخزن انبساط ناگهانی قرار دارند مشاهده شدکه وجود 80% ترکیبات غیرآلی مانند CaSO4 در جرم سمت لوله های آنها، بر عملکرد نامطلوب نمک زدا و امکان دوفازی شدن سیال جاری در سمت لوله ها دلالت دارد. نصب مبدل های E-251A-B با هدف کاهش دمای سیال ISO.F. در پوسته های E-155A-B، تأثیر بسیار کمی بر میزان جرم گرفتگی این مبدل ها داشته، ولی دمای ورودی به کوره را در حدود ◦C 5 بهبود داده است.

کلمات کلیدی:

جرم گرفتگی، جرم گذاری نفت خام، مبدل های حرارتی، زنجیره پیش گرمکن، پالایشگاه اصفهان

[ لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-MOBADDEL03-MOBADDEL03_022.html ]

بررسی جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی بخش صنعت و ساختمان:

نویسنده:

[ محمود طاهری زاده ] - دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قشم

 خلاصه مقاله:

اکثر مبدلهای حرارتی در طی دوران بهره برداری در معرض جرم گرفتگی بوده و همین امر به شدت بر عملکرد و کارائی آنها تاثیر نا مطلوب می گذارد. طراحی و انتخاب صحیح مبدل حرارتی و کنترل شرایط بهره برداری از آن نقش بسزایی بر روی سرعت تشکیل جرم بر روی سطوح تبادل حرارتی دارد. در این مقاله ضمن بررسی جرم گرفتگی و مکانیسمهای آن ، مدلهای پیشگویی میزان جرم گذاری در مبدلهای گرمایی ، ضرایب جرم گرفتگی و هزینه های جرم گرفتگی ، جرم گذاری این تجهیزات را در دو کاربرد عمده مبدلهای گرمایی شامل استفاده در بخش ساختمان ( سیستمهای تهویه مطبوع) و سیستمهای نفتی ( پیش گرم کن نفت خام پالایشگاهها ) ارائه خواهیم کرد 

کلمات کلیدی:

HVAC ، Fouling ، رسوب ، جرم ، مبدل ، صنعت ، ساختمان ، نفت خام

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.

[ لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-MOBADDEL03-MOBADDEL03_041.html ]

علی داسمه:

داسمه علی ،" بررسی مشکل جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی – بخش نخست " ، نشریه مبدل گرمایی ، شماره -6 ، ص . 18-8
 داسمه علی ،" بررسی مشکل جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی – بخش دوم  " ، نشریه مبدل گرمایی ، شماره -7 ، ص . 34-22 

داسمه علی  ، گنجی پرستو   ، " مروری بر پژوهشهای انجام گرفته در مورد جرم گرفتگی مبدل های گرمایی در صنعت شیر "نشریه مبدل گرمایی ، شماره -12 ، ص. 36-20 

داسمه علی ، "مروری بر 34 سال ثبت اختراعات در زمینه غلبه بر مشکل جرم گرفتگی در مبدل­های گرمایی در ایالات متحده آمریکا (2009-1975 ) " ،  نشریه مبدل گرمایی ، شماره -18 ، ص .15-4

مقالات آقای داسمه رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید

http://novin21.blogsky.com/1390/06/12/post-1661/

از مطلب:

معرفی تکنولوژی بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته - لوله ای


بررسی مشکل جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی-شبکه عصبی

علی راد دوشنبه 10 تیر‌ماه سال 1392 @ 09:30 چاپ

بررسی مشکل جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی

خط آخر:مدلی برای تعیین جرم گرفتگی مبدلهای گرمایى بر اساس تئوری شبکه های عصبی پیشنهاد کردند. 

دانلود


گمبیت-مبدل پوسته لوله- بافل

علی راد شنبه 8 تیر‌ماه سال 1392 @ 19:18 چاپ

سوال:

با سلام و احترام 

من تو کار پروژم با گمبیت و فلوئنت جهت بحث انتقال حرارت در کشیدن بافل های مبدل حرارتی با پوسته ولوله ، دچار مشکل میشم اگه میشه لطفا راهنماییم کنید تا بدونم دارم کجا رو اشتباه میکنم 

واسه اینکه بافل هام با پوسته یکی بشه اونا رو تو گمبیت، اسپیلت میکنم 
واسه اینکه لوله ها رو به صورت لوله دو طرفه دربیارم تو گمبیت، لوله ها رو از پوسته اسپیلیت میکنم 
سوراخ های بافل رو هم که محل عبور لوله هاست رو از بافل در گمبیت، ساپتراکت می کنم 


خلاصه این مراحل رو تک به تک که رویی چند تا مبدل انجام میدم ایرادام به صورت زیر میشه 

1- هر دو تا اسپلیت و ساپتراکت رو با هم در یک مبدل انجام میدم لوله هام از محل بافل ها، به صورت چند تیکه میشه و یک سره نیست 
2-اگه سابتراکت نکنم تو حل در فلوئنت دیگه بافل ندارم 
3- اگه اسپلیت نکنم تو حل در فلوئنت بافل ها تشکیل میشه اما دیواره دو طرفه ندارم 

اگه میشه راهنماییم کنید تا بدونم چطور باید بافل ها رو در گمبیت بکشم تا به این مشکلا نخورم 
. .با تشکر فراوان

پاسخ:

درود

پاسخ رو به ایمیلتون میفرستم. امشب یا فردا صبح


معرفی کتاب-مبدل های صفحه ای-ترجمه شده

علی راد پنج‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1392 @ 05:42 چاپ

عنوان اصلی: plate Heat Exchangers:Design, Applications and Performance

مولف: ال.وانگه ، ب.ساندن، ار.م. منگلیک

مترجم: حسن محمدی

عنوان فارسی:مبدل های حرارتی صفحه ای (طراحی، کاربردها و کارایی)

 

این کتاب تشریح جامع این نوع از مبدل‌ها و مزایا و معایب آن‌ها جهت ارایه تئوری طراحی هیدرولیکی و حرارتی کامل آن‌ها و نیز ارایه پیشرفته‌ترین یافته‌ها در مورد آن‌هاست. معرفی کلی و سابقه تاریخی مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای - ساختار و کارکرد آن‌ها - موضوعات مربوط به اجزای این مبدل‌ها - روش تولید آن‌ها . بخش اصلی این کتاب روش‌های طراحی پایه مبدل‌ها در جریان‌های یک فاز و دو فاز، آرایش جریانات آن‌ها و نیز کارآیی حرارتی - هیدرولیکی آن‌ها در جریان یک فاز در مورد مبدل‌هایی است که نقش کندانسور و اوپراتور دارند.


فهرست

مقدمه

مقدمه ی مترجم

همکاران ویراستار

فصل 1- ویژگی های اصلی مبدل های حرارتی صفحه ای و روند توسعه ی آن ها

فصل 2 – ساختار و کارکرد مبدل های حرارتی صفحه ای

فصل 3- کاربردهای صنعتی مبدل و شیوه های تولید آن ها

فصل 4- جنس صفحات مبدل و شیوه های تولید آن ها

فصل 5- مبانی روش های طراحی مبدل های حرارتی

فصل 6- آرایش جریان یک گذر و چند گذر

فصل 7- کارایی حرارتی- هیدرولیکی در جریان های یک فاز

فصل 8- کارایی حرارتی- هیدرولیکی در کندانسورها و اوپراتورها

فصل 9- جرم گیری، خوردگی و سایش

فصل 10 – موضوعات دیگری در مورد طراحی و بهره برداری از مبدل های حرارتی صفحه ای

پیوست الف

پیوست ب: نمایه

قیمت قبلی: 55,000 ریال 
قیمت: 52,250 ریال 

لینک خرید

مرتبط:

انیمیشن های اموزشی مبدل های حرارتی


معرفی کتاب مبدل های حرارتی فشرده- کیس و لندن

علی راد چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1392 @ 16:46 چاپ

قیمت : 20000 ریال18000 ریال

عنوان کتاب:مبادله کنهای فشرده گرما

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

مولف : کیس. دابلیو. ام. ، ای. ال. لندن

ترجمه : اسماعیل خوشروان ، مجید ملکی

ویراسته : اختر رجبی

تاریخ اولین چاپ : 1370

چاپ آخر : چاپ اول-1370

قطع : وزیری

تعداد صفحه : 360

شابک : 964-01-0574-0

توضیحات : این کتاب (چاپ 1984، انتشارات مک‌گرو-هیل) که حاصل 15 سال پژوهش در دانشگاه استانفورد است برای مهندسان و دانشجویان مکانیک (حرارت و سیالات) نوشته شده است و در آن جنبه‌های گوناگون طراحی مبادله‌کنهای گرما (مبدلهای حرارتی)، مانند طراحی با توجه به آثار انتقال گرما و افت فشار، تأثیر مشخصات مربوط به دمای شاره، ضرایب افت فشار ناشی از انقباض و انبساط ناگهانی، شکل هندسی سطح انتقال گرما، و غیره تشریح شده است.

برا خرید:

http://iup.ac.ir/index.aspx?pid=297&productID=334


Borehole heat exchanger

علی راد جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1392 @ 22:36 چاپ

Borehole heat exchanger 

مبدل حرارتی Borehole در واقع همون مبدل حرارتی زمین گرمایی هست که قبلا معرفی کردم.

A borehole heat exchanger is used to extract heat stored in the ground. A vertical borehole with a “closed loop” collector installation is the by far most popular way of utilizing ground-source energy in Norway.

A borehole heat exchanger consists of a vertical borehole with a “closed loop” collector system. In Norway, the system is often referred to as an “energy well”. The majority of the borehole is usually drilled in solid rock at a typical diameter of 140 mm; the depth can range from 80 to 200 metres. A plastic (high density polythene) collector hose, filled with a “carrier fluid”, is installed in the borehole. This circulating carrier fluid (a solution of anti-freeze) absorbs heat from the surrounding bedrock, which is then extracted by the heat pump for use in space-heating.

If the water table is shallow, the natural groundwater filling the borehole acts as a thermal contact between the pipe and the borehole wall (see diagram above). If the water table is deep, however, the borehole may need to be backfilled with a “thermally enhanced grout” to provide a thermal contact.

There are three geological factors that affect the investment cost of this type of installation. These are:

The thickness of the unconsolidated sediment cover over the bedrock surface.

The temperature in the ground.

The thermal conductivity of the bedrock

منبع و ادامه ی مطلب:

http://www.ngu.no/en-gb/hm/Resources/Ground-source-energy/Borehole-heat-exchanger-/


تعداد کل : 84 <<   1     ...     3     4     5     6     7     ...     12   >>