خطوط قرمز و زرد !

عبدالرحیم جمعه 7 فروردین‌ماه سال 1394 @ 13:00 چاپ
5مورد از خط قرمزهای من برای انتخاب همسر:

1. بی نماز

2. قلیون کشیدن (میوه ای ، جاسکی ، لنگه ای ) از نماز هم شدید مخالف

3.آرایش غلیظ

4.رقص (آزارم میده)

5.بی حیاءی

7مورد از خط زردهای من برای انتخاب همسر:

1. صادق نبودن

2. اعتماد نداشتن

3.خودخواهی

4. بروز نکردن احساسات خود

5.رقص (آزارم میده)

6.شعور نداشتن

7.به روز نبودن (بدم میاد دخترای مخ تعطیل)

نکته :هر سه خطوط زرد معادل یه خط قرمزدیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.