X
تبلیغات
رایتل

پروژه فارسی انگلیسی فلوئنت-جریان کوئت

علی راد دوشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1392 @ 17:01 چاپ

معرفی مسئله

در این پروژه هدف شبیه سازی و مطالعه جریان داخلی به کمک نرم افزار فلوئنت است .در این راستا شبیه سازی سه جریان بحث شده در کلاس شامل موارد زیر مورد نظر است.

1-جریان پوازی: جریان آرام تراکم ناپذیر پایدار دوبعدی ما بین دو صفحه تخت بینهایت بزرگ ساکن با عامل حرکت فشاری

2-جریان کوئت: جریان آرام تراکم ناپذیر پایدار دوبعدی ما بین دو صفحه تخت بینهایت بزرگ یکی ساکن و دیگری متحرک با عامل حرکت تنش برشی

3-ترکیب جریانهای بالا در دو حالت سرعتهای هم جهت و مخالف هم 

لازم به ذکر است که فرض توسعه یافتگی لحاظ نشده و جریان شبیه سازی شده باید از ابتدا شروع به توسعه یافتگی کند. (در صورتی که شرایط مرزی ابتدا و انتها پریودیک نباشد).

هندسه

هندسه مسئله دو صفحه تخت موازی بینهایت بزرگ است. فاصله صفحات 1 سانتیمتر (یا مقادیر دلخواه دیگر) و طول صفحات باید به قدری بزرگ باشد تا طول توسعه یافتگی را در بر بگیرد (نزدیک به 50 تا 100 برابر فاصله صفحات مناسب است). جریان با فشار مشخص وارد شده و در انتها به اتمسفر تخلیه میشود. سرعت ورودی و گرادیان فشار بهگونه ای باشد که جریان آرام باشد. شرط مرزی عدم لغزش روی دیوارهها بر قرار است و سیال مورد نظر آب (هوا)است. گرادیان فشارهای مختلف با کمک فشار جریان ورودی اعمال شود. برای جریان دوم و سوم برای گرادیان فشارهای مختلف سرعت حرکت صفحه بالایی برابر با سرعت متوسط ورودی است.

خواسته های فیزیکی

پس از شبیه سازی موارد زیر باید بررسی شود:

محاسبه سرعت متوسط و دبی در ابتدا وسط و انتهای کانال و مقایسه با مقادیر تحلیل موجود و چک کردن قانون بقای جرم.

محاسبه عدد رینولدز به کمک سرعت متوسط برای هر سه جریان و کنترل آرام بودن جریان. 

در جریان کوئت صفحهای، مقدار عدد رینولدز بحرانی تقریبا برابر با 360 میباشد. با محاسبهی عدد رینولدز، رژیم جریان را بررسی نمایید و توضیح دهید پروفیل مشاهده شده در حالت جریان آرام چه تفاوتی با حالت جریان آشفته دارد. برای این کار نوع سیال را تغییر دهید. برای سیال آب، با توجه به تعریف عدد رینولدز راه حلی برای آرام شدن رژیم جریان (بدون تغییر نوع سیال و فاصله صفحات) پیشنهاد داده و درستی آن را با نرمافزار بررسی کنید. (ابعاد کانال در انتها موجود است)

محاسبه طول توسعه یافتگی برای هر سه جریان و مقایسه آن برای جریان اول با مقدار به دست آمده به کمک رابطه آزمایشگاهی موجود برای جریان بین دو صفحه تخت.

برای محاسبه ی طول توسعه یافتگی، نباید از شرط مرزی پریودیک استفاده گردد. لذا از هندسهی جریان

پوازی استفاده کنید. توجه نمایید که فشار ورودی و خروجی باهم برابر باشند (چرا؟).

بررسی ناحیه در حال توسعه و تشخیص هسته پتانسیل و گسترش لایه مرزی روی دو صفحه در هر سه جریان (به توضیحات مورد قبلی در این حالت نیز توجه شود).

محاسبه ضریب اصطکاک و مقایسه با مقادیر تحلیلی موجود برای جریان اول. 

محاسبه پروفیل سرعت در طول کانال و مقایسه آن در حالت توسعه یافته با مقادیر تحلیلی محاسبه شده در کلاس برای هر سه جریان.

مشاهده جریان برگشتی و پروفیل همراه با نقطه عطف برای جریان سوم درحالت سرعتهای مخالف. 

محاسبه گرادیان فشار بحرانی برای جریان سوم.

دانلود کل پروژه بصورت pdf و حجمی نداره


دیدگاه های این نوشته : 0
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.