X
تبلیغات
رایتل

جعبه یادگیری لایتنر(جی 5) - 2

علی راد شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388 @ 16:21 چاپ

جعبه ی لایتنر یک قوطی در باز است که از 5 قسمت تشکیل شده است. عرض قسمت های مختلف به ترتیب 1 ٬  2 ٬ 4 ٬ 8 ٬ 15 سانتی متر است.خودتان درستش کنید یا از بازار تهیه کنید.

این روش را می توانید برای یادگیری لغات زبان ویا هر فرمول یا مطلب درسی فراری که می خواهید به خاطر بسپارید به کار گیرید.

هر موضوع یاد گرفتنی را روی یک برگ کاغذ (فیش) می نویسید. دقت کنید که روی هر فیش یک موضوع یادگرفتنی را بنویسید. یعنی لغت(یا هر سوالی) را در یک روی کاغذ و جواب آنرا روی دیگر برگه بنویسید. در روی یک برگه بیش از یک موضوع را ننویسید.

  

15

8

4

2

1

 

مراحل کار:

روز اول: تعدادی از فیش ها(برگه ها) را تهیه می کنید و پس از اینکه هر دو روی برگه را یکی دو بار مرور کردید٬ برگه ها را در خانه ی اول جعبه قرار دهید.

روز دوم: ابتدا برگه هایی را که دیروز تهیه کرده بودید را از خانه ی اول بردارید. سوال ها را از روی برگه بخوانید و سعی کنید جواب ها را بخاطر بیاورید. آنهایی را که بلد نبودید مجددا در خانه ی اول قرار دهید وآنهایی که بلد بودید به خانه ی دوم منتقل کنید و پشت این برگه ها یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهید . در پایان برگه های که در روز دوم برای اولین بار تهیه کرده اید در خانه ی اول قرا دهید.

روز سوم: به برگه های خانه ی دوم دست نمی زنید زیرا خانه ی دوم هنوز تکمیل نشده است و ظرفیت دو گروه برگه را دارد. پس باز هم از برگه های خانه ی اول شروع می کنید و برگه هایی که جواب سوالاتشان را بلد هستید به خانه ی دوم منتقل می کنید و در پشت کاغذ رنگی قرار می دهید تا این برگه ها با برگه های روز گذشته مخلوط نشوند. برگه هایی که پاسخشان را بلد نیستید به همراه برگه های جدیدی که امروز تهیه کرده اید٬ در خانه ی اول قرار دهید.

روز چهارم: امروز ابتدا از خانه ی دوم شروع می کنید٬زیرا خانه ی دوم ظرفیت دو گروه برگه را دارد و ظرفیت آن روز قبل تکمیل شده است. ولی فقط برگه های ردیف جلوتر را بر می دارید.(یعنی برگه هایی که جلوی کاغذ رنگی قرار دارند) سوالات روی این برگه را مطالعه می کنید و اگر جواب درست دادید برگه را در داخل خانه سوم و در ابتدای آن قرار می دهید و پشت این برگه ها یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می دهید٬تا فاصله گذاری مشخص شود. ضمنا برگه های باقی مانده در خانه ی دوم را جلوتر می برید و کاغذ رنگی را در پشت این برگه ها می گذارید.

سپس به خانه ی اول بر می گردید و برگه های آنرا برمی دارید و آنهایی که بلد هستید درخانه ی دوم و پشت کاغذ رنگی قرار می دهید.

برگه هایی که پاسخ آنها را بلد نیستید و همچنین برگه های جدیدی را که تهیه کرده اید در خانه ی اول می گذارید.

اما خانه های دیگر:

خانه سوم برای 4 گروه برگه در نظر گرفته شده و باید 4 روز صبر کنید تا این قسمت تکمیل شود. البته هر روز پس از ورودبرگه ها از خانه ی دوم به خانه ی سوم پشت این برگه ها یک کاغذ رنگی می گذارید تا قسمت سوم هم به تدریج و پس از 4 روز تکمیل شود.

خانه چهارم جای 8 گروه برگه را دارد و 8 روز پس از ورود اولین برگه ها پر خواهد شد. خانه ی پنجم جای 15 گروه برگه را دارد و 16 روز پس از ورود اولین برگه ها به این قسمت تکمیل می شود. یعنی اگر شما در کارتان وقفه ای نیندازید 30 روز طول خواهد کشید تا هر 5 قسمت جعبه ی لایتنر تکمیل شود.

توجه دارید که بین هر دو گروه برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می دهید تا برگه های مربوط به روز های مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند .

از روز سی و یکم به تدریج برگه ها از داخل جعبه خارج می شوند و شما می توانید این برگه ها را بایگانی نمایید. زیرا پس از 5 بار تکرار موفقیت آمیز هر برگه در زمان های متفاوت٬ می توانید مطمئن باشید که آن موضوع را برای همیشه فرا گرفته اید و هیچگاه آنرا فراموش نخواهید کرد.

نکته ی مهم: در هر مرحله که به سوال یک برگه نتوانستید جواب دهید٬ باید آن برگه را به اولین خانه یعنی خانه ی شروع بر گردانید.

این ابزار از روش قدرتمند برش سالامی (یکی از روش ها ی مدیریت زمان) بهره می گیرد.