X
تبلیغات
رایتل

قورباغه را بخور!

علی راد شنبه 13 تیر‌ماه سال 1388 @ 01:37 چاپ

1-   

کتاب "قورباغه را بخور" اثر برایان تریسی

1-      مهمترین کارهای شما آنهایی هستند که می توانند نتایج جدی٬ مثبت ومنفی در زندگیتان به وجود آورند روی اینها متمرکز شوید.

2-      هر چه علم و اطلاعات بیشتری بدست آورید سریعتر کارتان را شروع می کنید و سریعتر آنرا به انتها می رسانید.

3-      دقیقا مشخص کنید  در چه کاری خوب هستید در چه کاری می توانید خوب باشید و بعد با تمام وجود به این کارها بپردازید.

4-      تنگناها و گلوگاههایی که سرعت دستیابی  شما را به هدف  مشخص می کنند شناسایی کنید و بکوشید که این تنگناها را ازمیان بردارید.

5-      به خودتان فشار بیاورید: تصور کنید که به مدت یک ماه باید شهر را ترک کنید دست به کار شوید مهمترین کاری را که باید قبل از ترک شهر انجام دهید به اتمام برسانید.

6-      ببینید که در چه مقطعی از روز آمادگی انجام دادن کارهای بیشتری دارید کارهای مهم و اصلی خود را در این مقاطع زمانی انجام بدهید.

7-      بجای مسئله روی راه حل تمرکز کنید.

8-      از تکنولوژی برای بهترکردن کیفیت ارتباط های خود استفاده کنید اما بنده ی تکنولوژی نشوید. بیاموزید که در مواقعی از تکنولوژی فاصله بگیرید.

9-      عادت کنید که کارهای مهمتان را به سرعت انجام بدهید به این شهرت پیدا کنید که کارهایتان را به سرعت انجام می دهید.

10-روی کاغذ فکر کنید. تنها حدود سه درصد از افراد بالغ هدف های روشن و مکتوب دارند!